മലയാളം

Home/മലയാളം

ജീവിതത്തെ മാറ്റുക: ദാര്‍ശനികന്റെ സാംസ്കാരിക വിമര്‍ശം

ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍, സമകാലിക മലയാളം വാരിക, വാര്‍ഷിക പതിപ്പ് 2014. [...]

മലയോരനിവാസികളോട് ഐക്യപ്പെടുക

(The Critic, നവംബര്‍ 27 2013,  'ഇന്ത്യാ ടുഡേ' അതിഥി കുറിപ്പിന്റെ -ഡിസംബര്‍ 4- [...]

കര്‍ഷകസമരം യുക്തിസഹം

ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍ (ഇന്ത്യാ ടുഡേ, അതിഥി, നവംബര്‍ 28-ഡിസംബര്‍ 4 2013) [...]

ഗാഡ്‌ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌: കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ ന്യായമുണ്ട്‌

ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍ (മംഗളം ദിനപ്പത്രം, നവംബര്‍ 28 2013) http://www.mangalam.com/opinion/122619 കടുത്ത [...]

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടും ഭൂവുടമസ്ഥതയും

(ഫെയ്സ്ബുക് നോട്ട് , നവംബര്‍ 28 2013) ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പുരോഗമനപരമായ [...]

എന്‍.എസ്.എസ്സും എസ്.എന്‍.ഡി.പിയും: ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ രണ്ടു കുറുക്കു വഴികള്‍

ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍ (മാധ്യമം വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ്, 2013) ജാതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ജാതി [...]

ഭരണ ഭീകരതയുടെ നഗര മുഖത്തില്‍

ഡോ. ടി ടി. ശ്രീകുമാര്‍. (ഇന്ത്യാ വിഷന്‍ അതിഥി, 11 അഗസ്റ് 201) [...]

Go to Top